Browsing Tag

देशी मद्य

झिंग झिंग झिंगाट … : फळे, फुलांपासून मद्यार्क निर्मितीच्या धोरणाला मान्यता

मुंबई - काजूबोंडे, मोहाफुले यांपासून उत्पादित केलेल्या मद्याची वर्गवारी “देशी मद्य” याऐवजी “विदेशी मद्य” अशी करुन…