काल्पनिक नव्हे तर वास्तव आहे हे! एक असे झाड, ज्यावर उगतात ८ वेगवेगळ्या प्रकारची फळे

तुम्ही जर हरिद्वारला गेला असाल तर तुम्ही ‘पंच पल्लव’ हे नाव नक्कीच ऐकले असेल. तुमच्यापैकी अनेकांनी हे झाड पाहिले असेल. पंचपल्लवमध्ये 5 वेगवेगळ्या प्रकारच्या झाडांची पाने आणि फांद्या एकाच मुळाशी आणि देठाला जोडलेल्या असतात. पण, ज्या झाडावर एकाच वेळी 8…