‘महिला बाल विकास विभागातील रिक्त पदे सुधारित सेवा प्रवेश नियमांनी भरणार’

मुंबई  – महिला व बाल विकास विभाग अंतर्गत गट – अ व गट – ब संवर्गातील रिक्त पदांचे सुधारित सेवा प्रवेश नियमाची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असून त्यानंतर ही रिक्त पदे भरण्याबाबत लोकसेवा आयोगाला मागणीपत्र पाठवण्यात येईल असे महिला व बाल विकास विभागातर्फे सांगण्यात आले आहे.

सद्यस्थितीत महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील गट – अ व गट – ब संवर्गातील पदे दि. २८.०६.२००६ रोजीच्या सेवा प्रवेश नियमानुसार सरळ सेवेने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येत आहेत. तथापि, सदर पदांचे सुधारीत सेवा प्रवेश नियम राज्यपाल यांचेकडे मंजूरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत.

मंजूरी नंतर सदर पदे आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यसेवेने भरण्यात येणार आहेत. सेवा प्रवेश नियम अंतिम झाल्यावर लोकसेवा आयोगास मागणीपत्र विभागाकडून पाठविण्यात येईल असे या विभागातर्फे सांगण्यात आले आहे.