Browsing Tag

bajirao peshwa

पहिला बाजीराव : दिल्लीवर स्वारी करून मुघल सत्तेला हादरा देणारा पराक्रमी योद्धा

शाहू महाराजांनी बाळाजी विश्वनाथाच्या मृत्यूनंतर त्याचा मुलगा पहिला बाजीराव याची पेशवेपदी (Bajirao Peshwa) नेमणूक…